Đăng nhập | Đăng ký

Đồ họa phát điện - Pictovia.com

Tạo của bạn riêng của đồ thịchia sẻ nó với những người mà bạn muốn trong một vài lần bấm chuột !

Để bắt đầu :
1- Chọn một kiểu biểu đồ
2- Nhập dữ liệu từ biểu đồ của bạn
3- Customize
4- Tải lên
5- Chia sẻ nó với các đồng nghiệp của bạn


Tạo của bạn
Sơ đồ Bánh

Tạo của bạn
Sơ đồ phân tán

Tạo của bạn
Sơ đồ Bánh 3D

Tạo của bạn
Polar

Tạo của bạn
biểu đồ cùng nhau

Tạo của bạn
biểu đồ Stacked

Tạo của bạn
Sơ đồ gậy trong

Tạo của bạn
Smooth đường cong

Tạo của bạn
scatterplot
Lời khuyên : Hãy tải lên hình ảnh của bạn để có thể sửa chúng sau này !

Sponsored by Dicovia.com